طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، ضعف مشهود كیفی پروژه‌های اجرا شده، هزینه تمام شده بسیار بالای آن‌ها نسبت به برآورد‌های اولیه و ... را می‌توان به عنوان بخشی از زنجیره مشكلات مهم پروژه‌های كشور برشمرد. در این راستا و برای غلبه بر مشكلات مذكور، شرکت طراح انرژی سپنتا اقدام به ایجاد دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه منطبق بر استاندارد‌های جهانی نموده است.این دفتر برای رشد تحقیقات علمی و امور اجرایی بسیار سودمند بوده و منجر به تمركز سیستماتیك مدیریت پروژه در شركت گردیده است و وضعیت كلی سازمان، پروژه‌ها و برنامه‌های كلان و میان مدت را با دقت بسیار بالایی كنترل می‌كند. این مركز، خدماتی از قبیل مدیریت، مشاوره و آموزش را به سطوح مختلف سازمان ارائه می‌دهد كه با استفاده از این خدمات، ریسك‌های احتمالی كاهش یافته، كیفیت طراحی و به تبع آن اجرا بالا رفته و همچنین مدیریت و بازنگری برنامه‌های اساسی شركت و پروژه‌ها به بهترین شكل، امكان‌پذیر می‌شود.در یك تعریف كلی «دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه» مطابق موارد ذیل بر مسئولان برنامه‌ریز شرکت و همچنین مدیران پروژه‌ها نظارت می‌كند:

  • تجزیه و تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی شركت و بدنبال آن، طراحی برنامه‌های استراتژیك بلند، میان و كوتاه مدت و در نهایت مشاوره در اجرا و كنترل، توجیه انحرافات و به روز رسانی آن‌ها
  • ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی برای مدیریت و كنترل پروژه‌های آتی
  • بهبود ارتباطات و شیوه به كاربردن منابع داخل شركت
  • كمك به كاهش اثرات منفی «پروژه‌های رشد و توسعه» و برنامه‌های تاكتیكی و استراتژیكی شكست خورده و افزایش كارایی و بهره‌وری آن‌ها و همچنین منابع

طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها، ضعف مشهود کیفی پروژه‌های اجرا شده، هزینه تمام شده بسیار بالای آن‌ها نسبت به برآورد‌های اولیه و … را می‌توان به عنوان بخشی از زنجیره مشکلات مهم پروژه‌های کشور برشمرد. در این راستا و برای غلبه بر مشکلات مذکور، شرکت طراح انرژی سپنتا اقدام به ایجاد دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه منطبق بر استاندارد‌های جهانی نموده است.

این دفتر برای رشد تحقیقات علمی و امور اجرایی بسیار سودمند بوده و منجر به تمرکز سیستماتیک مدیریت پروژه در شرکت گردیده است و وضعیت کلی سازمان، پروژه‌ها و برنامه‌های کلان و میان مدت را با دقت بسیار بالایی کنترل می‌کند. این مرکز، خدماتی از قبیل مدیریت، مشاوره و آموزش را به سطوح مختلف سازمان ارائه می‌دهد که با استفاده از این خدمات، ریسک‌های احتمالی کاهش یافته، کیفیت طراحی و به تبع آن اجرا بالا رفته و همچنین مدیریت و بازنگری برنامه‌های اساسی شرکت و پروژه‌ها به بهترین شکل، امکان‌پذیر می‌شود.

در یک تعریف کلی «دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه» مطابق موارد ذیل بر مسئولان برنامه‌ریز شرکت و همچنین مدیران پروژه‌ها نظارت می‌کند:

  • تجزیه و تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی شرکت و بدنبال آن، طراحی برنامه‌های استراتژیک بلند، میان و کوتاه مدت و در نهایت مشاوره در اجرا و کنترل، توجیه انحرافات و به روز رسانی آن‌ها
  • ایجاد بانک اطلاعاتی و مستندسازی برای مدیریت و کنترل پروژه‌های آتی
  • بهبود ارتباطات و شیوه به کاربردن منابع داخل شرکت
  • کمک به کاهش اثرات منفی «پروژه‌های رشد و توسعه» و برنامه‌های تاکتیکی و استراتژیکی شکست خورده و افزایش کارایی و بهره‌وری آن‌ها و همچنین منابع
ادامه مطلب