ردیفشرححجمورژندانلود
۱جدول انتخاب کابل۲۲۹ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۲جدول تعیین حداکثر جریان مجاز و وزن خالص هر متر کابل NYY۱۸۸ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۳ظرفیت خازنی موردنیاز جهت اصلاح ضریب توان الکتروموتورها۱۶۳ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم