گروه زمین‌شناسی و ژئوتکنیک شرکت در بخش‌های مختلف طراحی و مهندسی ساختمان‌های نیروگاهی، پست‌های فشارقوی، خطوط انتقال نیرو و انجام مطالعات طرح تهیه سامانه اطلاعات جامع در محیط GIS فعالیت می‌نماید و تاكنون در طراحی و مهندسی چندین پروژه مشارکت داشته ‏است. عمده زمینه‌های فعالیت‌ این گروه عبارتند از:

 • آنالیز و محاسبات مربوط به درزه‌ها و گسل‌ها، نقشه‌های توپوگرافی و مقاطع زمین‌شناسی
 • انجام كلیه محاسبات حجم عملیات خاك‌برداری، خاك‌ریزی و محاسبات حجم توده خاك و ماده معدنی
 • مطالعات مهندسی زمین‌شناسی، تكتونیك منطقه‌ای و پردازش اطلاعات
 • محدوده‌یابی، میله‌گذاری، شبكه‌های اكتشافی و مطالعات زمین آماری
 • بهینه‌سازی روش‌های استخراج روباز و زیرزمینی تولید معادن
 • ارائه مناسب‌ترین طرح‌های حفاری، گمانه‌زنی و انفجار
 • مطالعات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح
 • خدمات طراحی فضاهای زیرزمینی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

گروه زمین‌شناسی و ژئوتکنیک شرکت در بخش‌های مختلف طراحی و مهندسی ساختمان‌های نیروگاهی، پست‌های فشارقوی، خطوط انتقال نیرو و انجام مطالعات طرح تهیه سامانه اطلاعات جامع در محیط GIS فعالیت می‌نماید و تاکنون در طراحی و مهندسی چندین پروژه مشارکت داشته ‏است.
عمده زمینه‌های فعالیت‌ این گروه عبارتند از:

 • آنالیز و محاسبات مربوط به درزه‌ها و گسل‌ها، نقشه‌های توپوگرافی و مقاطع زمین‌شناسی
 • انجام کلیه محاسبات حجم عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی و محاسبات حجم توده خاک و ماده معدنی
 • مطالعات مهندسی زمین‌شناسی، تکتونیک منطقه‌ای و پردازش اطلاعات
 • محدوده‌یابی، میله‌گذاری، شبکه‌های اکتشافی و مطالعات زمین آماری
 • بهینه‌سازی روش‌های استخراج روباز و زیرزمینی تولید معادن
 • ارائه مناسب‌ترین طرح‌های حفاری، گمانه‌زنی و انفجار
 • مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 • خدمات طراحی فضاهای زیرزمینی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ادامه مطلب