در دست ساخت …

ردیفشرححجمورژندانلود
۱جدول مشخصات هادی های پر ظرفیت ACSS۳۳۸ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۲جدول مشخصات هادی های ACSR/AW۱۶۴ کیلوبایت۱.۱ دانلود با لینک مستقیم
۳مشخصات تعدادی از هادی ها بر اساس استاندارد ASTM B232۳۱ کیلوبایت۱.۱ دانلود با لینک مستقیم
۴جدول مشخصات تعدادی از سیم های محافظ هوایی۱۹۶ کیلوبایت۱.۱ دانلود با لینک مستقیم
۵جدول مشخصات هادی های استاندارد شده در ایران۲۰۸ کیلوبایت۱.۱ دانلود با لینک مستقیم