معاینات شغلی دوره‌ای

یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی پیشگیری از بیماری‌های شغلی می‌باشد که بر اساس ماده 92 قانون کار انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.

در این برنامه با شناخت از محیط کار، فرآیند کاری، خطرات و عوامل زیان‌آور در محیط کار، تاثیر این عوامل بر سلامت شاغلین بررسی و نیز از طریق ارزیابی محیط کار و معاینات دوره‌ای و غربالگری، تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار انجام می‌شود.

اهداف برنامه را می‌توان به صورت کلی در موارد ذیل خلاصه نمود:

– تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات پزشکی حداقل سالی یکبار

– قرار دادن شاغلین در کار متناسب با توانایی جسمی، روحی و روانی آنان

– شناسایی به موقع بیماریهای شغلی و مداخله موثر
معاینات بدو استخدام

1- معاینات بدو استخدام: با توجه به اینکه انتخاب کار، به اندازه توان، قابلیت، ذوق و آمادگی کارگر بستگی دارد و برگزیدن مناسب تا حدودی زیاد سلامت کارگر را فراهم کرده و در ضمن سبب افزایش بازده کار نیز می‌گردد امروزه معاینه‌های پیش از استخدام از اهمیت بسیار برخوردار است.

اهداف معاینات بدو استخدام:

– تعیین قابلیت جسمی، روانی کارگر برای کار مورد نظر

– حفظ سلامت سایر کارگران

– تعیین اختلالات و عوارض قبلی کارگر و ثبت در پرونده وی

– کشف بیماری‌های قابل سرایت کارگر و جلوگیری از انتشار آن‌ها بویژه در افرادی که با مواد غذایی سر و کار خواهند داشت.

– تشکیل پرونده پزشکی و استفاده از آن در مراجعات بعدی کارگر

آشنا شدن به روحیات کارگر و اطلاعات بهداشتی وی

معاینت دوره ای

2- معاینات دوره‌ای: معایناتی هستند که در دوره‌های زمانی خاص با فاصله‌های معین جهت نیل به اهداف زیر صورت می‌گیرد:

– تشخیص زودرس بیماری‌های ناشی از کار و بیماری‌های غیر شغلی

– پیگیری موارد مشکوک تا روشن شدن وضع آن‌ها

– درمان بموقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری

– توصیه برای تغییر شغل و یا محدودکردن کار در فرد بیمار

– جلوگیری از انتقال و انتشار بیماری‌های مسری

– مطالعه اثرات زیان‌آور عوامل موجود در محیط کار

– تعیین اثر محیط بر سلامتی و بیماری کارگران

– ارزیابی روش‌های پیشگیری و ایمنی

 

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *