مدیریت طرح را می‌توان عاملیتعریف نمود كه امكان به كارگیری و استفاده از دانش،مهارت‌ها،ابزارها و تكنیك‌های مدیریت طرح‌هارا در مجموعه‌ای هماهنگ با الزامات فنی طرح در سازمان کارفرمایی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده فراهم می‌نماید. مدیریت طرح بر وابستگی میان پروژه‌ها تمرکز کرده و سرعت پیشرفت بهینه شده‌ای را برای طرح تعیین می‌نماید.

شرح خدمات مدیریت طرح در شرکت به اختصار در ادامه بیان شده است:

نظارت بر برنامه‌ریزی،سازماندهی و كنترل پروژه توسط پیمانكاران،مشاوران و فروشندگان

 • نظارت بر خدمات ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • ارائه و استقرار سیستم جامع مدیریت طرح
 • كمك به بازنگری و اصلاح استراتژی‌های كلان طرح
 • خدمات مدیریت ارجاع كارو قراردادها
 • مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
 • ارتباطات و مدیریت اسناد طرح
 • خدمات تامین مالی
 • مدیریت كیفیت
 • HSE: Health-Safety-Environment
 • خدمات مدیریت ارجاع كارو قراردادها
 • مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
 • ارتباطات و مدیریت اسناد طرح
 • خدمات تامین مالی
 • مدیریت كیفیت

خدمات مدیریت پیمان MC :

شرح خدمات مدیریت پیمان جهت اجرای پروژه‌ها در مقیاس بزرگ و به روش EPC به شرح نمودار ذیل می‌باشد:

Untitled

           نمودار ارتباطات در پروژه‌های مدیریت پیمان (MC)

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *