مراحل طراحی پست های فشارقوی

طراحی پست‌های فشار قوی به طور کلی در شش مرحله انجام می‌شود: تعیین لزوم نصب پست و…، تعیین محل پست، تعیین ظرفیت ترانسفورماتورها، تهیه نقشه‌های اولیه پست، تعیین حفاظت‌ها و محاسبات و تعیین مشخصات فنی تجهیزات پست. توضیح مختصر هر یک از مراحل را در ادامه خواهید دید.

مراحل طراحي پست هاي فشارقوي

مرحله اول

– تعيين لزوم نصب پست (ممكن است يك يا دو پست نياز باشد)‌‌
– بررسي فني، اقتصادي و بررسي شبكه هاي توزيع با توجه به نياز منطقه.
– بررسي دقيق توزيع بار و مركز ثقل بار
– محاسبه دقيق افت ولتاژ، افت انرژي (يك پست ممكن است بخاطر افت ولتاژ نصب گردد) و بررسي اقتصادي آن.

 

مرحله دوم، تعيين محل پست

درصورت مورد تاييد بودن طرح نصب پست، موارد زير بايستي در نظر گرفته شوند:
– پست را در مركز ثقل بار نصب كرده و امكان تغذيه پست توسط شبكه سراسري وجود داشته باشد.
– توسعه آينده مورد توجه قرار گرفته و با توجه به آن، دياگرام تك خطي تهيه گردد.
– سرويس و نگهداري پست امكان پذير باشد.
– در صورت امكان به شهرهاي پر جمعيت نزديك باشد.
– نزديك جاده هاي اصلي بوده تا امكان حمل و نقل وسايل سنگين وجود داشته باشد.
– حداقل 6 كيلومتر با فرودگاه فاصله داشته.
– فاصله مجاز با لوله هاي گاز، نفت و ديگر تاسيسات، مورد توجه قرار گيرد.
– در مسير سيل هاي فصلي نباشد.
– شرايط جغرافيايي زمين مورد بررسي قرار گيرد بطوريكه از نظر اقتصادي، خاكبرداري و ديگر كارهاي ساختماني مقدور باشد.
– از كارخانجات سيمان و موارد دودزا فاصله كافي داشته باشد.

 

 مرحله سوم: تعيين ظرفيت ترانسفورماتورها

– تعيين بار مصرفي در مدت 24 ساعته روز و يافتن ساعت پيك بار ( مثلاً 8 يا 9 شب)
– پيش بيني پيك متوسط بار سالانه با توجه به برنامه هاي ده ساله.
– انتخاب ظرفيت ترانسفورماتور با ظرفيت 1.5 يا 2 برابر كل پيك بار، باتوجه به مسائل اقتصادي آن.( اصولاً براي انتخاب ترانسفورماتور قدرت در پستهاي 400 ، يك يا چند ترانسفورماتور بصورت رزرو پيش بيني مي شود و بطور كلي انتخاب تعداد و ظرفيت ترانسفورماتورها، با توجه به بررسي اقتصادي، حساسيت پست و نوع مصرف صورت مي گيرد.)
– انتخاب تجهيزات با توجه به موقعيت پست در شبكه، قدرت اتصال كو تاه و ظرفيت تجهيزات با در نظر داشتن احتياجات آينده.
– مشخص نمودن دقيق خطوط ورودي و خروجي پست در 15 سال آينده.

 

مرحله چهارم: تهيه نقشه هاي اوليه پست

– تهيه دياگرام تك خطي پست.

– تعيين محل تقريبي فونداسيون ها و ساختمان پست.

 

مرحله پنجم: تعيين حفاظت ها

– تعيين حفاظت ترانسفورماتورها باتوجه به نيازهاي منطقه.
– تعيين حفاظت خطوط فشارقوي.
– تعيين محل تابلوهاي فرمان و رله ها.
– محل اطاق فرمان.

 

مرحله ششم: محاسبات و تعيين مشخصات فني تجهيزات پست

-محاسبه اتصال كوتاه و تعيين قدرت اتصال كوتاه پست.
– محاسبه و طرح باس بارها.
– تعيين مشخصات عمومي پست و انتخاب برقگير و تعيين سطح حفاظتی پست.
– تعيين مشخصات فني ترانسفورماتورهاي قدرت.
– محاسبه اتصال كوتاه در ثانويه ترانسفورماتورها و انتخاب كليدهاي مناسب.
– تعيين مشخصات فني كليدهاي طرفين ترانسفورماتورها و قدرت قطع آنها.
– تعيين مشخصات سكسيونرهاي پست.
– طرح و محاسبه شبكه زمين پست.
– تعيين مشخصات ترانسفورماتورهای اندازه گيری، لاين تراپ.
– محاسبه و طراحی سيستم حفاظتی پست (طراحی اسکماتيک).
-تعيين مشخصات فنی سيستم تغذيه داخلی AC و DC .

5863459

اشتراک ‌گذاری

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *