مشخصات پروژه:خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی تبدیل کابل ۶۳ کیلوولت روغنی به خشک کیلوولت فیروزی-سهرورد و فیروزی-آذربایجان

ردیف شرح مدرک تاریخ شماره نامه دانلود
22 گزارش پیشرفت خدمات مهندسی 94/09/01 لغایت 94/09/30 94/09/30 94-3995 دانلود فایلPDF
21 کروکی مسیر پروژه 94/09/09 94-3926 دانلود فایلPDF
20 اسناد مناقصه عملیات اجرایی مسیر فیروزی-آذربایجان-جلد دوم (ویرایش دوم) 94/09/09 94-3929 دانلود فایل PDF
19 اسناد مناقصه عملیات اجرایی تبدیل کابل 63 کیلوولت روغنی به خشک فیروزی آذربایجان -جلد یک (ویرایش چهارم) 94/09/09 94-3929 دانلود فایل PDF
18 گزارش پیشرفت خدمات مهندسی 94/08/01 لغایت 94/08/30 94/09/03 94-3895 دانلود فایل PDF
17 اسناد مناقصه عملیات اجرایی مسیر فیروزی-آذربایجان-جلد دوم (ویرایش اول) 94/08/30 94-3880 دانلود فایل PDF
16 جدول مقادیر و قیمت های عملیات احداث 3 مدار خط کابلی 63 کیلوولت شهید فیروزی-آذربایجان (ویرایش چهارم) 94/08/26 94-3872 دانلود فایل PDF
15 اسناد مناقصه عملیات اجرایی تبدیل کابل 63 کیلوولت روغنی به خشک فیروزی آذربایجان -جلد یک (ویرایش سوم) 94/08/25 94-3869 دانلود فایل PDF
14 جدول مقادیر و قیمت های عملیات احداث 3 مدار خط کابلی 63 کیلوولت شهید فیروزی-آذربایجان (ویرایش سوم) 94/08/25 94-3866 دانلود فایل PDF
13 گزارش پیشرفت خدمات مهندسی 94/06/22 لغایت 94/07/30 94/08/05 94-3787 دانلود فایل
12 جدول مقادیر و قیمت ها عملیات احداث 2 مدار خط کابلی 63 کیلوولت شهید فیروزی-سهرورد (ویرایش اول) 94/08/13 94-3826 دانلود فایل PDF
11 جدول مقادیر و قیمت های عملیات احداث 3 مدار خط کابلی 63 کیلوولت شهید فیروزی-آذربایجان (ویرایش اول) 94/08/13 94-3826 دانلود فایل PDF
10 برنامه زمانبندی پروژه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی تبدیل کابل های 63 کیلوولت روغنی به خشک 94/07/26 TREC-TES- FAS-63-UGC-E-EL-DO-TS-A دانلود فایل PDF
9 اسناد مناقصه عملیات اجرایی تبدیل کابل 63 کیلوولت روغنی به خشک فیروزی آذربایجان -جلد یک (ویرایش دوم) 94/08/20 94-3848 دانلود فایل PDF
8 اسناد مناقصه عملیات اجرایی تبدیل کابل 63 کیلوولت روغنی به خشک فیروزی آذربایجان -جلد یک (ویرایش اول) 94/08/09 94-3798 دانلود فایل PDF
7 نقشه مسیر کابل فیروزی-آذربایجان 94/07/20 TREC-TES-FAS-63-UGC-E-CV-DW-RU-A1 دانلود فایل PDF
6 نقشه مسیر کابل فیروزی-سهرورد 94/07/20 TREC-TES-FAS-63-UGC-E-CV-DW-RU-A2 دانلود فایل PDF
5 گزارش مسیر یابی تبدیل کابل 63 کیلوولت روغنی به خشک فیروزی-سهرورد و فیروزی-آذربایجان 94/06/28 94-3635 دانلود فایل PDF
4 ابلاغ قرارداد خدمات مهندسی 94/06/22 94/709/31761 دانلود فایل PDF
3 ابلاغ پذیرش پیشنهاد 94/05/06 94/709/22952 دانلود فایل PDF
2 پیشنهاد قیمت 94/04/01 94-3361 دانلود فایل PDF
1 اسناد ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره 94/03/17 94/707/4084 دانلود فایل PDF

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *