امور پست‌های فشارقوی شرکت با بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآزموده و توانمند و با اتکا بهدانش روز، استفاده از پیشرفته‌ترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و آرشیو فنی، دارای تجربه و توانایی درانجام طراحی تفصیلی،خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای پست‌هایفشارقوی در سطوح ولتاژ 63 تا 400 كیلوولتو با تیپ‌های مختلف عایقی می‌باشد. همچنین با استفاده از تجهیزات موجود پست‌ها،در زمینه‌ساده‌سازی و بهینه‌سازی پست‌های در حال بهره‌برداری فعالیت می‌نماید.

مراحل خدماتمهندسی، طراحی و نظارت براحداث و توسعه پست‌های فشارقویكه توسط این شركت انجام می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد:

 

  • طراحی مقدماتی،مطالعات پخش بار،انتخاب محل پست و سطح ولتاژ آن و تهیه مشخصات كلیطرح
  • طراحیتفصیلی،تهیه و تنظیم مدارك مناقصه همراه با نقشه‌های اولیه و نقشه‌های جانمایی،فونداسیون،شینه بندی،نقشه‌های تک خطی و Schematic حفاظت و کنترل،جداول وایرینگ و لیست کابل‌ها و تابلوهای کنترل و رله و انجام محاسبات مربوط بهترانس‌های اندازه گیری و تنظیم رله‌ها و محاسبات مربوط به سیستم زمین
  • تهیه مشخصات فنی بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی و دستورالعمل‌های وزارت نیرو
  • تطبیق طرح با مشخصات فنی و بازرسی و نظارت بر آزمون‌ها
  • نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات دوره رفع نقص و راه‌اندازی

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *