ممیزی انرژی

1- تعریف: ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است جهت شناسائی، نحوه توزیع مقادیر و موقعیت‌های مصرف حامل‌‌های انرژی در یک فعالیت یا فرآیند، که طی اجرای آن، فرصت‌‌ها و امکانات صرفه‌جویی انرژی مشخص و ارزیابی می‌گردد. هدف ممیزی انرژی تعیین راه‌حل‌‌هایی برای کاهش مصرف انرژی بر واحد تولیدی محصول (خروجی) و…
بیشتر بخوانید

بهینه سازی انرژی

این شرکت در راستای سیاست گذاری‌های نوین وزارت نیرو طبق استانداردهای بین‌المللی، خدمات مهندسی مدیریت انرژی را به سازمان‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی و صنعتی ارائه می‌نماید. مدیریت انرژی به معنی تنظیم برنامه و ایجاد ساختار و سازماندهی مناسب برای کنترل و نظارت دائم بر نحوه بکارگیری بهینه منابع انرژی است…
بیشتر بخوانید