ردیفشرححجمورژندانلود
۱جدول ابعاد و مشخصات مقاطع۲۵۲ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۲جدول تبدیل مقیاس‌ها۱۱۴ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۳حرارت قابل استحصال از منابع و مواد مختلف انرژی‌زا۱۹۵ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۴وزن مخصوص یا واحد حجم مواد مختلف۴۶ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۵مقاومت فشاری خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده۵۳ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۶حداقل زمان عمل‌آوردن بتن۸۷ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۷جدول تلرانس ابعادی سازه‌های فولادی چهارگوش و نبشی‌های با طول بال مساوی و نامساوی۲۴۷ کیلوبایت۱.۱ دانلود با لینک مستقیم
۸آزمایش نمونه‌ای فولاد گالوانیزه۲۴۲ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۹مشخصات ابعادی پیچ و مهره‌های گالوانیزه بر اساس استاندارد DIN & ISO۲۴۲ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۱۰فولادهای ساختمانی۳۵۵ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم
۱۱مشخصات فنی پیچ و مهره برج‌های انتقال نیرو۲۳۲ کیلوبایت۱.۱دانلود با لینک مستقیم