از ویژگی‌های بارز یک پروژه صنعتی که براساس اصول مهندسی و علمی پایه‌ریزی شده، استفاده از دانش و مهارت‌های تخصصی در علوم ریاضی، فیزیک و اجتماعی به همراه اصول و روش‌های تحلیل و طراحی مهندسی می‌باشد که در آن نتایج و خروجی‌های مورد انتظار قابل تعیین، پیش‌گویی و ارزیابی هستند.

در همین راستا شرکت با در اختیار داشتن مهندسین مجرب و با دانش در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک و … که در طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی سابقه درخشانی دارند، در ارائه خدمات مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، طراحی مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی، به کلیه حوزه‌های صنعتی در چارچوب مدیریت زمانی، کیفی و هزینه‌ای تواناست.

سرویس ویژه شرکت به مشتریان خود در این بخش، طراحی پروژه‌ها با درصد رضایتمندی بالا می‌باشد.

از ویژگی‌های بارز یک پروژه صنعتی که براساس اصول مهندسی و علمی پایه‌ریزی شده، استفاده از دانش و مهارت‌های تخصصی در علوم ریاضی، فیزیک و اجتماعی به همراه اصول و روش‌های تحلیل و طراحی مهندسی می‌باشد که در آن نتایج و خروجی‌های مورد انتظار قابل تعیین، پیش‌گویی و ارزیابی هستند.

در همین راستا شرکت با در اختیار داشتن مهندسین مجرب و با دانش در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک و … که در طراحی و اجرای پروژه‌های صنعتی سابقه درخشانی دارند، در ارائه خدمات مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، طراحی مهندسی، طراحی پایه و تفصیلی، به کلیه حوزه‌های صنعتی در چارچوب مدیریت زمانی، کیفی و هزینه‌ای تواناست.

سرویس ویژه شرکت به مشتریان خود در این بخش، طراحی پروژه‌ها با درصد رضایتمندی بالا می‌باشد.

ادامه مطلب