شرکت مهندسی مشاور طراح انرژی سپنتا با هدف توسعه فعالیت های خود در صنایع برق و انرژی کشور و بازارهای خارجی و بهره مندی از توانمندی و پتانسیل های متقابل و ارائه ایده های نو نسبت به انعقاد قرارداد تفاهم نامه همکاری با شرکتهای مختلف داخلی و خارجی اقدام می نماید

شرکت مهندسی مشاور طراح انرژی سپنتا با هدف توسعه فعالیت های خود در صنایع برق و انرژی کشور و بازارهای خارجی و بهره مندی از توانمندی و پتانسیل های متقابل و ارائه ایده های نو نسبت به انعقاد قرارداد تفاهم نامه همکاری با شرکتهای مختلف داخلی و خارجی اقدام می نماید

ادامه مطلب