بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقاء سطح کيفی مصرف در يك واحد صنعتی، باتوجه به مشخص بودن ميزان انرژی لازم برای توليد محصول در طراحی،با كاهش تلفات آغاز و سپس با بهسازی فرآيند، مديريت بار و انرژی، افزايش راندمان تجهيزات با ايجاد تغيير تا تعويض تجهيز، افزايش بازيابی حرارتی و بازيافت جريان‌های جرمی هدررفته و…ادامهمی‌يابد. نقطه شروع برای دستيابی به حالت بهينه مصرف در يك واحد صنعتی، مميزی انرژی است. مميزی انرژی در يک واحد صنعتی عنوانی كلی است كه با توجه به نوع خدماتی كه در آن ارائه می‌شود می‌تواند مفاهيم گوناگونی را در برگيرد، اما به طور کلی به مجموعه فعاليت‌های انجام گرفته در يک واحد صنعتی که منجر به تعيين وضعيت کمی و کيفی مصرف انرژی در واحد و ارائه روش‌های ارتقاء شرايط موجود می‌گردد مميزی انرژی اطلاق می‌گردد. بسته به روش در نظر گرفته شده جهت مميزی انرژی، اهداف اصلی ذيل در چنين پروژه‌هايی مد نظر قرار می‌گيرند:

  • شناسايی مقادير و چگونگی مصرف انرژی و تعيين ضرايب شدت مصرف انرژی (معاينه سيستم)
  • ارائه راهكارهايی جهت كاهش مصرف و شدت مصرف انرژی (درمان سيستم)
  • تدوين فعاليت‌های گروه انرژی واحد جهت بررسی و كنترل وضعيت مصرف انرژی (مراقبت سيستم)

بديهی است كه نيل به اين اهداف در هر واحد صنعتی با توجه به پارامترهای مختلف و شرايط تعيين كننده موجود، برنامه‌ريزی و مطالعات خاص خود را طلب نموده و نياز به شناخت كاملی از واحد دارد. شناخت كافی مميز از فرآيند و نحوه توليد محصول و آگاهی از نقاط كليدی و پرمصرف در پروسه توليد آن باعث خواهد شد تا مميز بتواند بر پايه اين دانسته‌ها، سريعتر، بهتر و كاملتر به اهداف تعيين شده دست يابد. همچنين تعيين دقيق شرايط مصرف با انجام فعاليت‌های ميدانی و حضور در واحد و انجام اندازه‌گيری‌های لازم بدست می‌آيد که اجرای صحيح آن‌ها نياز به برنامه‌ريزی دقيق و اجرای برنامه در شرايط کوتاه و مناسب زمانی و شناخت كامل از توانايی‌های دستگاه‌های مختلف اندازه‌گيری دارد. تشخيص و تعيين ميزان اثربخشی فرصت‌های صرفه‌جويی انرژی نيز نيازمند شناسايی کامل شرايط فرآيند، درک صحيح از شرايط و پتانسيل‌های موجود و تعيين اثرات متقابل تغييرات پيشنهادی در شرايط کاری دارد.

با توجه به بالا بودن شاخص «شدت مصرف انرژی»در ایرانکه حدود سه برابر بالاتر از متوسط شدت انرژی در دنیاست و احساس نیاز به کاهش مصرف انرژی در کشور،این شرکت با تکیه بر توان فنی متخصین و کارشناسان خود،خدمات مهندسی مدیریت و بهینه‌سازی انرژی را در حوزه‌های گوناگون مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی ارائه می‌دهد.

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *